Financiële steun voor nachthoreca met de VLN

Wordt u als horecaondernemer, getroffen door de verplichte nachtsluiting tussen 0.00 en 6.00 uur? In dit geval is er wellicht een mogelijkheid subsidie te krijgen in het vierde kwartaal van 2021 voor de vaste lasten.

Het kabinet maakte op 24 september 2021 bekend ondernemers die getroffen worden door de (in ieder geval tot 1 november 2021) verplichte nachtsluiting met de nieuwe regeling Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) in de komende maanden te steunen. Het kabinet trekt voor de tegemoetkoming 180 miljoen euro uit. De VLN is bedoeld voor ondernemers die minimaal 50% minder omzet maken dan in het vierde kwartaal 2019 en die daarnaast in het tweede en derde kwartaal van 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben gekregen. Hiermee richt het kabinet de regeling specifiek op bedrijven die langdurig omzetverlies lijden en geen reserves hebben kunnen opbouwen.

In totaal kan een horecaondernemer in het vierde kwartaal maximaal 250.000 euro steun ontvangen uit de VLN. Voorwaarde is wel dat hij/zij in totaal niet meer dan 1,8 miljoen euro overheidssteun voor vaste lasten krijgt tussen maart 2020 en december 2021. Dit is het maximale bedrag dat ondernemers volgens het Europese staatssteunkader mogen ontvangen.

De RVO moet de site nog aanpassen op de regeling. Extra informatie voor ondernemers die in aanmerking willen komen voor deze regeling volgt binnenkort op de site van de RVO.

In november 2021 besluit het kabinet of de verplichte nachtsluiting in de horeca kan worden opgeheven.