Investering in zonnepanelen blijft aantrekkelijk

31 augustus 2021

Bezit u vermogen en een eigen woning of een andere onroerende zaak? Dan is investeren in zonnepanelen op uw woning of de onroerende zaak wellicht een goed alternatief voor het zeer lage rendement op vermogen in het algemeen. Ik adviseer u hier graag over.

Overweeg een investering in zonnepanelen op uw woning of andere onroerende zaak.

Voor de aanschaf van zonnepanelen gelden een aantal faciliteiten. Eén daarvan is de salderingsregeling waardoor de prijs van door uw zonnepanelen terug geleverde elektriciteit gelijk is aan de prijs van de door u afgenomen elektriciteit. Deze regeling blijft in de huidige vorm tot 2023 bestaan en wordt daarna geleidelijk afgebouwd tot 2031. Daarnaast zijn er nog andere voordelen zoals de verlaging van uw energierekening en de btw die u terug kunt vragen bij de Belastingdienst. Dit maakt dat het rendement op zonnepanelen hoger zal zijn dan het rendement op vermogen in het algemeen.

Ik help u graag bij de overweging.

Wat is het huidige rendement op uw vermogen? Is het benodigde vermogen vrij beschikbaar? Wat zijn uw huidige energiekosten? Aan de hand van het antwoord op deze vragen kunnen we samen beoordelen of de investering in zonnepanelen voor u aantrekkelijk is.

Neemt u gerust contact met mij op als u vragen heeft