Maak gebruik van de subsidieregeling STAP voor scholing vanaf 1 maart 2022

31 augustus 2021

Bent u van plan om in 2022 een opleiding of cursus te volgen? Dan is het goed om u te realiseren dat u de kosten van een studie of opleiding in 2022 niet langer in aftrek kunt brengen voor de heffing van inkomstenbelasting. Er komt echter vanaf 1 maart 2022 een vervangende regeling waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Ik adviseer u graag hierover.

Laat beoordelen wat uw mogelijkheden zijn als de fiscale aftrekmogelijkheid van scholingskosten vervalt.

De aftrekmogelijkheid van scholingsuitgaven wordt per 1 januari 2022 afgeschaft. Per 1 maart 2022 kunt u mogelijk gebruikmaken van de vervangende regeling: het zogenoemde STAP-budget. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie.

Met het STAP-budget kunnen jaarlijks zo’n 100.000 tot 200.000 mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit ontwikkelbudget komt beschikbaar voor zowel werkenden als niet-werkenden. Met deze nieuwe regeling wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf (verder) te scholen en langer op de arbeidsmarkt actief te blijven. Het STAP-budget is een subsidie.
De subsidie voor een scholingsactiviteit bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit, tot een maximum van € 1.000 inclusief BTW.