Poolse werknemers gaan per 1 januari 2021 meer belasting betalen in Polen

9 december 2020

Poolse werknemers gaan in Polen meer belasting betalen.

Misschien heeft uw Poolse werknemers er al over gehoord, maar als het aan de Poolse regering ligt gaan Poolse werknemers per 1 januari 2021 in Polen meer belasting betalen als zij in het buitenland hebben gewerkt.

Op grond van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen mogen Poolse werknemers de belasting, die zij in Nederland en Polen moeten betalen met elkaar verrekenen. Voor het eventuele deel dat in Polen na verrekening nog verschuldigd is gold het zogenaamde reliëf (in het Pools: “ulga abolicyjna”), wat inhield dat het bedrag wat in Polen nog verschuldigd is niet betaald hoeft te worden.

De nieuwe regeling heeft als gevolg dat inkomsten buiten Polen tussen de PLN 8.000,- (ongeveer € 1.737,-) en PLN 85.528,- (ongeveer € 18.574,-) worden belast met 17%.

Er gelden een aantal uitzonderingen op de regeling, waaronder bijvoorbeeld voor studenten en voor mensen die langer dan zes maanden per jaar in Polen verblijven.

Werken in Nederland zou door deze regeling minder aantrekkelijk kunnen worden voor de Poolse werknemers.

De vraag is hoe deze regeling zich tot het Verdrag en het ‘vrij verkeer van werknemers’ verhoudt, wordt vervolgd…