UBO-register

9 december 2020

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, corruptie, belastingontduiking, fraude en het financieren van terrorisme.

Voor wie geldt het?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner (de uiteindelijke belanghebbende). Dit is degene die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming.

Bij een B.V. of N.V. bijvoorbeeld gaat het om:

  • Personen met meer dan 25% van de aandelen;
  • Personen met meer dan 25% van de stemrechten;
  • Personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Bij een maatschap gaat het om de maten, bij de vennootschap onder firma gaat het om de vennoten en bij een vereniging gaat het om het bestuur. Feitelijk bent u allen UBO van uw onderneming.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trek bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. De UBO registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisatie: B.V.’s, N.V.’s, verenigingen, maatschappen en vennootschappen onder firma. De UBO-registratieplicht geldt niet voor eenmanszaken.

Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar. Het gaat dan om

  • Voornaam en achternaam;
  • Geboortemaand en –jaar;
  • Nationaliteit;
  • Woonstaat;
  • Aard en omvang van het economische belang van de UBO

Het UBO-register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer moeten UBO’s worden ingeschreven?

De nationale wetgeving is ingegaan op 27 september 2020. Inschrijving in het UBO-register dient voor 27 maart 2022 plaats te vinden. Let op: wanneer u op dit tijdstip niet geregistreerd bent in het UBO-register is er sprake van een economisch delict en kunnen er sancties opgelegd worden.

Wij adviseren u om niet al te lang te wachten met registreren.

Indien u assistentie nodig heeft met het registreren, kunt u uiteraard contact met ons opnemen om een afspraak te maken om u te ondersteunen.