Voorkom heffing van 4% belastingrente over de aanslag erfbelasting

12 mei 2021

Indien u de aangifte erfbelasting correct en op tijd indient, voorkomt u de heffing van 4% belastingrente over de aanslag erfbelastin.

Door een goedkeuring werd voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 tijdelijk geen belastingrente in rekening bracht. Deze tijdelijke maatregel is per 1 januari 2021 ingetrokken. Voor overlijdens in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 blijft de goedkeuring bestaan dat de Belastingdienst geen belastingrente in rekening brengt bij belastingaanslagen erfbelasting. Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 zal de Belastingdienst echter weer belastingrente berekenen. Belastingrente is verschuldigd als erfgenamen de aangifte te laat indienen of als de Belastingdienst de aangifte corrigeert.

De aangifte is op tijd als deze vóór de eerste dag van de negende maand na het overlijden is ingediend. Lukt het niet om binnen die termijn de aangifte in te dienen? Het is ook mogelijk om binnen die termijn een verzoek tot een voorlopige aanslag te doen.