Vraag uiterlijk 21 mei 2021 alsnog subsidie praktijkleren 2019/2020 aan!

30 april 2021

Kwam u voor het schooljaar 2019/2020 in aanmerking voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren maar was u er door oorzaken die samenhangen met de coronapandemie niet in geslaagd uw aanvraag tijdig in te dienen? Wellicht kunt u alsnog subsidie voor dat schooljaar kan aanvragen met een beroep op de hardheidsclausule.

Een werkgever kon vanaf 1 juli 2020 tot uiterlijk 16 september 2020 om 17.00 uur de subsidie praktijkleren voor het schooljaar 2019/2020 aanvragen. Te laat ingediende aanvragen zijn afgewezen. In het kader van de coronapandemie is echter een noodregeling vastgesteld met een hardheidsclausule, die het mogelijk maakt af te wijken van bepalingen in subsidieregelingen. Afwijken is mogelijk wanneer de onverkorte toepassing van deze bepalingen, gelet op de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 of de maatregelen ter bestrijding ervan, voor subsidieaanvragers zou leiden tot een ‘onbillijkheid van overwegende aard’.

Gelet op deze mogelijkheid worden werkgevers die zich binnen veertien dagen na sluiting van het aanvraagloket gemeld hebben bij RVO alsnog in de gelegenheid gesteld om tussen 3 mei 2021, 9:00 uur, en 21 mei 2021, 17:00 een aanvraag in te dienen.

De werkgevers die in de gelegenheid worden gesteld om opnieuw een aanvraag in te dienen, moeten wel hun beroep op de hardheidsclausule onderbouwen. De lat om een gegrond beroep op de hardheidsclausule te kunnen doen, ligt hoog.

Dit geldt voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die een van de volgende leerwerk- of praktijkopleidingen volgen en die te laat een aanvraag in hebben gediend voor de subsidie praktijkleren:
– Vmbo: leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg (3e en 4e leerjaar)
– Entreeopleiding vmbo: basisberoepsgerichte leerweg ingericht als entreeopleiding
– Praktijkonderwijs (pro): praktijkleerplaats in het laatste jaar van het pro
– Voortgezet speciaal onderwijs (vso): praktijkleerplaats in het laatste leerjaar
– Mbo: beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
– Hbo: duale of deeltijd opleiding binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving en (voor het jaar 2019) gezondheidszorg, gedrag
en maatschappij waarbij een praktijkdeel verplicht onderdeel van de opleiding is
– Promovendi en technische ontwerpers in opleiding (zogenoemde toio’s).