Vraag uiterlijk 30 september 2021 de btw 2020 uit andere EU-landen terug

2 september 2021

Maakte u in 2020 kosten in een ander EU-land? En was daarin ook buitenlandse btw begrepen? Dan kunt u deze btw nog tot en met uiterlijk 30 september 2021 terugvragen. Een verzoek dat daarna binnenkomt, wordt niet meer gehonoreerd.

Laat daarom zo snel mogelijk beoordelen of u in aanmerking komt voor btw-teruggaaf uit het buitenland

U kunt deze via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen, als uw onderneming in Nederland gevestigd is én u geen btw-aangifte hoeft te doen in het andere EU-land.

Voorgaande jaren is gebleken dat verzoeken massaal op 30 september binnenkwamen. Dat leidde tot een overbelast systeem en daarmee tot te laat ingediende verzoeken. Omdat EU-landen te laat binnengekomen verzoeken niet in behandeling hoeven te nemen was het gevolg dat er geen btw werd teruggegeven. Het advies is daarom om het verzoek vóór 30 september in te dienen.

Terugvragen moet digitaal via de site van de Nederlandse Belastingdienst. Zijn er nog geen inloggegevens, onderneem dan snel actie. De verstrekking van inloggegevens kan namelijk maximaal vier weken duren.